Giải quyết khiếu nại, phàn nàn từ khách hàng

Sydney Shop có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại sieuthihanguc.net .

Khi phát sinh vấn đề, người mua vui lòng gửi email đến info@sieuthihanguc.net, mọi thắc mắc và khiếu nại của khách hàng sẽ được ghi nhận, chậm nhất trong vòng 72h, Sydney Shop sẽ liên hệ để giải quyết khiếu nại cho khách hàng.

Sydney Shop tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người mua (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị các thành viên sử dụng dịch vụ trên sieuthihanguc.net cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin để công ty tiện liên hệ hỗ trợ khi cần thiết.

Các bên bao gồm Sydney Shop và khách hàng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Vấn đề sẽ được tiến hành giải quyết theo phương thức thỏa thuận. Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch thì 1 trong 2 bên người mua và người bán sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp, nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên, nhất là cho khách hàng.